Přihlásit

Zápis do studia prvních ročníků | Ft.Tul.cz

Zápis do studia  2022/2023
pro studenty prvního ročníku
Fakulty textilní TU v Liberci

Zápis studentů do 1. ročníku studia se uskuteční v posluchárně B4 – budova B, 3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1 (areál TUL Husova, parkování v místě):

do 2-letého navazujícího magisterského studijního programu :

v pátek 9.9.2022 v 10,00 hod. – pro obě formy formy studia

 do 3-letého bakalářského studijního programu :

v pondělí 12.9.2022 v 9,00 hod.  – pro prezenční formu studia
příjmení A-L
  v 11,00 hod.  – pro prezenční formu studia
příjmení M-Z
  ve 14,00 hod. – pro kombinovanou formu studia

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas.
Při zápisu je nutné podat a zaplatit v hotovosti žádost o studentskou kartu (ISIC za 270,-Kč - pouze pro prezenční studenty, TUL karta s čipem za 140,-Kč nebo TUL karta bez čipu zdarma - všichni studenti).
Budou Vám poskytnuty potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému a jednotné evidence studentů v IS/STAG. Dle zákona se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Zapsat do studia může studenta i zástupce vybavený úředně ověřenou plnou mocí.
Žádost o ubytování na kolejích – podává se elektronicky – informace najdete na webových stránkách Kolejí a menz:

https://koleje.tul.cz/?a=2022-04-26-12-04-13-informace-o-ubytovani-prvnich-rocniku-bakalarskeho-a-prvniho-rocniku-magisterskeho-studia-ucitelstvi-pro-1-stupen-zs.html

Studijní oddělení FT
+420 485 353 239
lenka.nevyhostena@tul.cz

 

Všechny výše uvedené informace a termíny se mohou změnit v závislosti na průběhu situace COVID-19 v ČR. O změnách budete informováni e-mailem a na webových stránkách Fakulty textilní.
http://www.ft.tul.cz/