Přihlásit
Fakultní novinky
  • Dodatečný zápis do studia prvních ročníků
  • Fulbrightova stipendia 2023/2024
  • Výstava "Pavel Werner - Sklo"
  • Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS23
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Fondy EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

MŠMT se v rámci aktuálního programového období fondů Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 (FM EHP 2014–2021) podílí na financování programu Vzdělávání, jehož hlavním cílem je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle, a to snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání. Do programu se mohou zapojit školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Česká republika je příjemcem prostředků z FM EHP od roku 2004. V současném programovém období je administrací a implementací programu pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT.

Další informace zde.


30. 6. 2022