Přihlásit

Nabídka služeb a spolupráce | Ft.Tul.cz

Fakulta se dlouhodobě věnuje vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím, transferu znalostí a technologíí a tvůrčím činnostem. Spolupráci nabízí a poptává ve všech jmenovaných oblastech.

Vzdělávání

 • výměna technologických a tvůrčích zkušeností při řešení společných témat v rámci diplomových, bakalářských nebo semestrálních prací studentů fakulty,
 • realizace odborných přednášek zajišťovaných odborníky z firem ve studijních programech realizovaných na FT TUL
 • realizace exkurzí a stáží na odborných pracovištích partnerů pro studenty a pracovníky FT TUL,
 • realizace seminářů popř. školení zajišťované odborníky FT TUL dle požadavků partnera.

Vědecko- výzkumné a inovační aktivity

 • společné řešení projektů zaměřených na vytipovaná témata související s činností fakulty a partnera,
 • testování a odborné laboratorní analýzy včetně znaleckých posudků.

Transfer technologií a know-how

 • smluvní výzkum dle požadavků partnera,
 • poskytování konzultací a poradenství s ohledem na požadavky parnera a snahu o transfer znalostí a zkušeností do praxe,
 • transfer know-how a DV dle potřeb a požadavků partnera,
 • organizace a spolupořádání odborných konferencí, seminářů, workshopů, burzy pracovních příležitostí pro studenty.

Další činnosti

 • řešení konkrétních úkolů souvisejících s expertizami a laboratorními analýzami dle aktuálních potřeb partnera.