Přihlásit

Projekty a granty na fakultě | Ft.Tul.cz

Vědecko-výzkumné projekty zaměřené na základní i aplikovaný výzkum včetně experimentálního vývoje jsou nedílnou součástí činností fakulty. Podporovány jsou zejména ty aktivity, které jsou v souladu s rychle se vyvíjejícími trendy výzkumu.