Přihlásit

Naše laboratoře | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň a kvalitní personální zázemí. Fakultě textilní se podařilo dobudovat řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji:

Laboratoř hodnocení omaku
Laboratoř komfortu a fyziologie
Laboratoř speciální mikroskopie
Laboratoř měření barevnosti a vzhledu
Laboratoř kompozitů a nanokompozitů
Laboratoř hodnocení kvality
Laboratoř tkáňového inženýrství
Laboratoř termických, termomechanických a elektrických vlastností
Poloporovozní laboratoře a ateliéry