Přihlásit

Věda a výzkum | Ft.Tul.cz

Vědecko-výzkumné aktivity FT TUL vycházejí z dlouhodobého záměru FT TUL a jeho aktualizací. Podporovány jsou ty výzkumné aktivity, které jsou v souladu s rychle se vyvíjejícími trendy výzkumu. Vědecká a výzkumná práce navazuje směry, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň a kvalitní personální zázemí, a kde je vysoká pravděpodobnost na získání finanční podpory z různých grantových soutěží. Rozvoj FT v oblasti vědy výzkumu je orientován především do těchto oblastí:

 • Nové materiály
  Výzkum, vývoj aplikací nových materiálů v oblasti oděvních a technických textilií, vývoj kompozitních struktur s obsahem anorganických vláken, nanočástic a textilních výztuží, konstrukce a hodnocení inteligentních textilií.

 • Metrologie a nové metody hodnocení jakosti
  Modelování vlastností vlákenných a textilních útvarů s využitím počítačově podporovaného projektování, rozvoj metod pro hodnocení komfortu textilií, hodnocení jakostních parametrů, komfortu textilií a vad na textiliích.

 • Pokročilé textilní technologie
  Modifikace a rozvoj technologií pro zpracování nových materiálů, nové zdroje energie a nová transportní media v textilu, interdisciplinární použití textilií, použití optických vláken a materiálů s tvarovou pamětí pro technické výrobky, vývoj v oblasti textilních čidel a čidel vhodných pro použití v textiliích. Ekologické aspekty nových technologií.

 • Použití nanotechnologií
  Výzkum, vývoj a použití nanotechnologií v textilu, výroba a použití nanovláken a nanovlákenných struktur, aplikace nanočástic pro speciální efekty.
 • Uplatnění výsledků umělecké tvůrčí činnosti při navrhování a inovacích výrobků.

 

Ve všech těchto oblastech již jsou k dispozici výsledky výzkumu a připraveni specialisté. Řada aktivit je částečně pokryta grantovými projekty. Podrobné informace jsou uvedeny v aktuální verzi dlouhodobého záměru FT TUL.

Ceny související s poskytováním služeb jsou smluvní a rámcově odpovídají částkám:

 • základní rozbory a měření ….500,-Kč / hod bez DPH
 • odborné analýzy zahrnující hodnotící zprávy a konzultace …..1500,-Kč / hod bez DPH

Na základě Vaší poptávky zpracujeme cenovou časově omezenou nabídku zohledňující rozsah a náročnost poptávaných služeb. V případě, že částka související s plněním přesáhne 50 tis. Kč, je pro její realizaci nutná smlouva. Statutárním zástupcem Technické univerzity v Liberci oprávněným uzavírat smluvní vztahy je rektor a v případě dílčích záležitostí děkanka fakulty.

Na stránce Praxe - Stáže - Zaměstnání nabízíme prostor pro zveřejňování informací a inzerátů pro studenty týkající se nabídek praxí, stáží a zaměstnání.