Přihlásit

Erasmus+ | Ft.Tul.cz

Erasmus Code CZ LIBEREC01
Kódy oborů

0710: Engineering and engineering trades, not further defined (06.0 - 5, 52, 520)

0210: Arts, not further defined (03.0 - 2, 21, 210)

0212: Fashion, interior and industrial design (02.2, 03.5 - 214)

0723: Textiles (clothes, footwear and leather) (542)

Výběr studentů pro Erasmus+

Výběrové řízení pro následující akademický rok probíhá vždy v období listopadu-ledna předchozího akademického roku. Náhradníci se mohou hlásit v průběhu zbývajícího akademického roku průběžně a kontaktují fakultního koordinátora.

Přihlašování je nutné udělat přes STAG a vložit přihlášku v požadované formě.

Účastníci výběrového řízení budou o výsledcích vyrozuměni přes email, který uvedli v příhlášce. V případě nejasností budou výsledky k nahlédnutí u koordinátora.

Studenti by měli volit instituce, které nabízejí předměty kompatibilní jejich studijnímu programu.

Termíny pro vyjíždějící studenty Erasmus+ schválené výběrovým řízením

Výběrové řízení probíhá přes STAG.

Vyřízení pobytu v zimním semestru - konec června
Vyřízení pobytu v letním semestru - konec listopadu

a podle požadavků hostitelských institucí.

Kreditová mobilita

Výběr účastníků probíhá podle schváleného financování do vybraných zemí. Termíny jsou nárazové.

Erasmus+ kancelář na G a jejich informace

Odkaz na informace o Erasmus+ v aktuální situaci pandemie

Pracovní výjezdy v EU
Kreditová mobilita - Erasmus+ ve světě
  1. Kreditová mobilita ˆ 31.8.2018

Od 1.11.2021 do 10.1.2022 přijímáme příhlášky do výběrového řízení na obsazení všech studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+ pro EU v akademickém roce 2022-23. Přihlášky zadávejte přes IS/STAG a vložte vyplněnou a podepsanou přihlášku jako dokument.

Od 11.1.2022 přijímáme náhradníky - příhlášky pro všechny typy studentkých mobilit pro Erasmus+ pro EU v akademickém roce 2022-23. Přihlášky zadávejte přes IS/STAG a vložte vyplněnou a podepsanou přihlášku jako dokument.

Sledujte informace vybrané hostitelské školy pro více informací o změnách dle aktuální zdravotní situace.

Zaměstnanci se hlásí centrálním sběrem dat přes svého vedoucího. S žádostí o doplňkové výjezdy mimo tento sběr kontaktují koordinátora přímo.

Absolventské stáže