Přihlásit

Doktorské studium | Ft.Tul.cz

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
4leté
 Cíle studia, předměty
Průmyslové inženýrství (Ph.D.)
Prezenční / Kombinovaná
Textilní inženýrství (Ph.D.)
Prezenční / Kombinovaná

Forma studia: prezenční studium, kombinované studium.

 

Doktorské studijní programy | Ft.Tul.cz

Odborník disponuje hlubokými teoreticko-technickými znalostmi, zvládá techniky experimentálních metod a zpracování dat, je schopen týmové práce, je dostatečně jazykově vybaven a ovládá základní manažerské dovednosti. Je kladen důraz na výstupy řešených projektů z hlediska publikací, i na prezentaci v zahraničí.